assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/swgroup/domains/bcorpdavines.pl/public_html/Ip/Internal/Revision.php:44 Polityka prywatności

Polityka prywatności SUSTAINABLE BEAUTY Spółka z o.o.SUSTAINABLE BEAUTY Spółka z o.o. 04-501 Warszawa, ul. Płowiecka 6A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324151, kapitał zakładowy 400 000,00 zł, nr NIP 9522062594, REGON 141715008 (Spółka)

I. Dane osobowe

 1. Witryny internetowe naszej firmy nie służą zbieraniu danych osobowych
  (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email). Udostępnienie jakichkolwiek danych przez użytkownika odbywa się całkowicie dobrowolnie. Odwiedzający nie jest zobowiązany do podania danych, ale jednocześnie musi być świadomy, że niekiedy odmowa podania danych może spowodować brak możliwości dostępu do pewnych treści strony.

 2. Mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. Wówczas użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. W przypadku gdy użytkownik poda w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), Spółka przyjmuje, że użytkownik dysponuje stosownym zezwoleniem osoby, której dane ujawnił.

 3. Administratorem danych jest Spółka, a dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób, są wykorzystywane przez Spółkę tylko i wyłącznie dla potrzeb realizacji celu wskazanego przez użytkownika, w tym do wykonania zleconej usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.

 4. W przypadku poinformowania Spółki o chęci zapoznania się z informacją handlową, w szczególności ofertą produktów, otrzymaniem materiałów marketingowych i PR, wydawnictw, newsletterów itp., użytkownik udziela tym samym zgody na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią.

 5. Spółka ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom współpracującym ze Spółką jeśli ich zaangażowanie w realizację usługi jest niezbędne. Podmioty te są zobowiązane traktować dane osobowe użytkownika jako ściśle poufne i korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko dla potrzeb realizacji usług w imieniu Spółki.

 6. Spółka wdraża odpowiednie środki aby chronić dane osobowe użytkowników przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. Spółka korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

 7. Użytkownik (odwiedzający) mają prawo zażądać od Spółki w formie pisemnej usunięcia wszystkich danych osobowych i tym samym anulowanie rejestracji w systemie, korzystając z danych kontaktowych Spółki opisanych w niniejszym dokumencie.

II. Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika

 1. W wyniku korzystania przez użytkownika z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na stronie internetowej Spółki, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu). Dane te mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi, jednak będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i tylko wówczas gdy jest to konieczne.

 2. Spółka podczas odwiedzin jej witryny internetowej, może automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, liczbę odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Informacje te mogą być wykorzystywane przez Spółkę w celu weryfikacji atrakcyjności jej strony i podejmowania działań rozwojowych oraz modernizacyjnych.

III. Informacje dotyczące „cookies”

 1. „Cookies” (ciasteczka) to dane informatyczne – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon, tablet itp.) w momencie odwiedzenia strony internetowej. Pliki te są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika i używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Pliki „cookies” są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta internauta. Pliki „cookies” nie służą do ustalania tożsamości użytkowników, a jedynie ich urządzeń.

 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika,

  • utrzymania sesji użytkownika serwisu,

  • prezentacji reklam, w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu internauty. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.

 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Spółki.

 3. Jednocześnie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach internetowych Spółki. Dlatego zachęcamy, po przejściu do tych serwisów, do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

W miarę rozwoju Internetu oraz modyfikacji regulacji prawnych zmieniać się będzie również nasza polityka ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na niniejszej stronie. Prosimy odwiedzać ją regularnie.