ZWYCIĘZCY KONKURSU „BĄDŹ NAJLEPSZY DLA ŚWIATA”

PRZYCHODNIA „OTWARTE DRZWI”

Marta Skibka, klientka salonu Akademia Papaver, Bydgoszcz

"Przychodnia Otwarte Drzwi to inicjatywa studenckiej uczelni medycznej w Bydgoszczy, która dotyczy bezpłatnych porad medycznych dla osób ubogich, nieubezpieczonych, bezdomnych oraz samotnych matek z dziećmi. W przychodni pod opieką lekarza dyżurują studenci medycyny i za darmo przyjmują pacjentów, w zamian zyskując praktykę. Jako że przedsięwzięcie funkcjonuje w formie wolontariatu, liczy się każda pomoc materialna i fizyczna do pracy. Potrzebne są wszelkie środki medyczne, dzięki którym można udzielać pomocy medycznej. Począwszy od środków opatrunkowych, poprzez podstawowe leki, kończąc na wyposażeniu torby lekarskiej."

PROJEKT OTRZYMUJE PIERWSZĄ NAGRODĘ – FINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 10 000 ZŁ.

Marta Skibka, autorka projektu otrzymuje roczny zapas kosmetyków Davines.
Salon Akademia Papaver z Bydgoszczy otrzymuje 2 bilety na World Wide Hair Tour w Parmie we Włoszech w maju 2018 r.

„STARY, ALE JARY”

Marta Podhorecka, klientka salonu HAIR HOME Marta Błoch, Bydgoszcz

"Projekt Stary, ale jary ma na celu zwiększenie wiedzy na temat starości, a w szczególności uwrażliwienie młodzieży na problemy i potrzeby seniorów. Projekt byłby realizowany poprzez warsztaty w szkołach ponadpodstawowych, gdzie oprócz tematycznych wykładów, uczestnicy wcielaliby się w osobę starszą poprzez założenie symulatora odczuć starczych i wykonywanie w nim podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt jest bezpośrednio skierowany do młodzieży jednak pośrednio pomaga też starszemu społeczeństwu."

PROJEKT OTRZYMUJE DRUGĄ NAGRODĘ – FINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 7 500 ZŁ.

Marta Podhorecka, autorka projektu otrzymuje roczny zapas kosmetyków Davines.
Salon HAIR HOME Marta Błoch z Bydgoszczy otrzymuje 2 bilety na Hair on Stage w Warszawie w 2019 r.

„MIEJSCE REKREACJI”

Monika Zawadzka, klientka salonu Moniki Czeczko - Studio fryzur "Prestige", Bartoszyce

"Celem projektu jest stworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży w ogrodzie przy wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej im. Janusza Korczaka. Dzieci pochodzą ze środowisk patologicznych, ubogich oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Są to często dzieci niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo. Wyposażony ogród pozwoli odreagować niepozytywne emocje i spędzić czas na radosnej oraz wspólnej zabawie z rówieśnikami. Dzieci z dysfunkcjami ruchowymi będą miały możliwość usprawnić koordynację ruchową, równowagę i tężyznę fizyczną, natomiast dzieci nieśmiałe i wycofane będą mogły włączyć się do współpracy i współzawodnictwa w grupie rówieśniczej."

PROJEKT OTRZYMUJE TRZECIĄ NAGRODĘ – FINANSOWANIE W WYSOKOŚCI 5 000 ZŁ.

Monika Zawadzka, autorka projektu otrzymuje roczny zapas kosmetyków Davines.
Salon Moniki Czeczko - Studio fryzur "Prestige" z Bartoszyc otrzymuje 2 bilety na szkolenie z międzynarodowej kolekcji Davines w Akademii w Warszawie w 2018 r.

Gratulujemy zwycięzcom!